Blog

Kom ind på drømmestudiet gennem kvote 2

Trymedics

For mange er virker drømmestudiet kun til at opnå i, ja, drømmene. Det kan være, der er et ufatteligt højt snit, som gør, at man ikke kan komme ind gennem kvote 1. 

Brugte man i gymnasiet sin tid på at være social, så har karaktererne bagefter måske ikke været de højeste. Dog er der hjælp at hente. Mange ansøgere kan nemlig forbedre deres kvote 2 ansøgning, hvis de har haft erfaring indenfor studieområdet.  

Søg målrettet erfaring  

En god idé vil være at se på hvilken erfaring, der er påkrævet i en kvote 2 ansøgning for netop dette studie. Det er som oftest de sundhedsfaglige studier, som kræver, at man har et hvis tidsrum med erhvervserfaring.  

Det kan være alt lige fra at arbejde på plejehjem til et hospital. Man kan også få mere skræddersyede forløb som forberedelse på studiet. Her kan man for eksempel tage med Trymedics til Afrika og hjælpe på et hospital.  

Hvis man søger målrettet i sit sabbatår, vil man kunne udnytte sin tid mere optimalt. Man behøver derfor ikke at gå i flere år, inden man kan starte på sit drømmestudie.  

Ophold i udlandet  

Som før beskrevet er en af mulighederne for at få erfaring til kvote 2 ved at rejse med Trymedics. Hvis man har en drøm om også at rejse i sit sabbatår, vil det være ideelt for dig. Man kommer til et hospital i Afrika, hvor man kan få den fornødne hospitalspraktik. De forskellige studier skriver som regel, hvor lang tid opholdet skal være før det kan komme i betragtning med de andre ansøgere.  

Et ophold i udlandet kombinerer det bedste af begge verdener. Man kommer ud at rejse, men man får samtidig også en masse erfaring ved hjælp af Trymedics.  

Trymedics har to hospitaler i henholdsvis Uganda og Zanzibar. Begge steder har en fantastisk natur, som ligger så fjernt fra den danske, som noget overhovedet kan komme.  

Der vil blive taget godt hånd om en, og Trymedics sørger for, at man får den bedste afsendelse som mulig. Der vil være support, inden man tager afsted, og når man når til destinationen, vil der være en masse andre, som står i præcis samme situation.  

Man vil formentlig opleve at få et rigtig godt sammenhold med dem, som også rejser til Afrika. For det første har alle den samme interesse i det sundhedsfaglige, og for det andet så skal sammenholdet fungere, fordi menneskeliv kunne afhænge af det. Man kan derfor trygt regne med at få en masse gode forbindelser fra sit ophold.  

Skriv den bedste ansøgning 

Når man så kommer hjem, så handler det bare om at skrive den bedste ansøgning. Hvis man kan finde sin helt egen vinkel på det ophold, som så mange andre måske også har været på, så vil ansøgningen stå ud.  

Opholdet viser et kæmpe engagement fra ansøgeren side og vilje til at gennemføre studiet. Det gør sandsynligheden for at blive valgt større, og drømmen om studiet vil forhåbentlig gå i opfyldelse.