Blog

Oprettelse af et anpartsselskab behøver ikke at være svært

opret ApS nemt, hurtigt og sikkert

Som iværksætter kan et anpartsselskab være en mulighed for at få etableret en fornuftig juridisk ramme omkring sin forretning. Men det virker måske uoverskueligt, hvis du ikke er inde i sagerne i forvejen, men opret ApS nemt, hurtigt og sikkert med assistance fra specialister på området.

Opret ApS nemt, sikkert og hurtigt

Bag betegnelsen ApS, som er forkortelsen for anpartsselskab, gemmer der sig en selskabsform, hvor enten en enkelt person eller flere kan stå som ejere. Ejerandelene i selskabet betegnes anparter – der af kommer navnet selvfølgelig.

Når et selskab stiftes der være en vis selskabskapital til stede, og for et anpartsselskab vil det være mindst 40.000 kr., der er et lovkrav. Selskabskapitalen vil være delt op i anparter, hvis størrelse man kan fastsættes frit. Selskabskapitalen skal godkendes for at du får lov at oprette selskabet og det nye ApS registreres hos Erhvervsstyrelsen. Først da er selskabsstiftelsen gyldig. Ved stiftelse af et ApS er der krav om, at der bliver udarbejdet et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter samt lavet en ejerbog. 

Anpartsselskabet kan være en mulighed hvis du vil etablere en virksomhed alene eller sammen med venner eller samarbejdspartner, men et selskab f en type, hvor der er klar adskillelse mellem din private økonomi og økonomien i selskabet. Man hæfter nemlig ikke for et underskud i en anpartsvirksomhed med sin personlige formue, man hæfter udelukkende med det beløb man har skudt ind ved stiftelsen. Du kan altså ikke tabe mere, end det, du har skudt ind mod at få part i virksomheden. Men Der kan være meget at holde styr på, når du vil oprette et anpartsselskab, men opret ApS nemt, sikkert og hurtigt ved at benytte dig af en specialist.

opret ApS nemt, hurtigt og sikkert

Hvilke krav er der til stifterne af et ApS

Ved oprettelsen af et anpartsselskab er stifteren er den eller de personer, der står som underskrivere på stiftelsesdokumentet. De har ikke nogen forpligtelse til at skyde kapital ind i selskabet. Både juridiske og fysiske personer kan fungere som stiftere af et ApS. Fysiske stiftere af et anpartsselskab må dog ikke være under konkursbehandling ved stiftelsen. Er der tale om at fysiske personer er stiftere af et selskab, så er det et krav, at de er myndige og ikke er under værgemål på stiftelsestidspunktet.

Er det juridiske personer, der er stiftere af selskabet – det kan for eksempel være interessentskaber, andre anpartsselskaber, aktieselskaber, foreninger og erhvervsdrivende fonde – må den juridiske person heller ikke være under stiftelse eller tvangsopløsning. Juridiske personer må dog godt som stiftere af et ApS være et selskab under likvidation. En enkeltmandsvirksonhed kan ikke være stifter af et ApS som juridisk person, men selskabets ejer kan selv være stifter af et ApS som fysisk person.

Hvis du er iværksætter så opret ApS nemt, sikkert og hurtigt med professionel hjælp. Når en iværksætter eller andre kan have fordel af at etablere et ApS frem for andre virksomhedstyper som for eksempel interessentselskabet eller enkeltmandsvirksomhed, er det primært den adskillelse i personlig økonomi og virksomhedens økonomi, der følger af, at der er begrænset hæftelse. Opret ApS nemt sikkert og hurtigt, hvis du vil opnå denne adskillelse.